Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCURESTI

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE

Copyright © 2022 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

 

PROGRAMELE DE CERCETARE IN DERULARE

 

  •  Cod Proiect SIRIUS

 

Numele complet al proiectului: " Sustainable Irrigation water management and River-basin governance: Implementing User-driven Services "

 

Grant agreement no: 262902

 

Date of preparation of Annex I (latest version): 2010-07

Programul: SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

 

THEME [SPA.2010.1.1-04] [Stimulating the development of GMES services in specific areas]

 

 

  • Cod Proiect  EU.WATER

 

Numele complet al proiectului: "Transnational integrated management of water resources in agriculture for the EUropean WATER emergency control"

 

Programul: South East Europe - Transnational Cooperation Programme

 

 

        Cod Proiect  ADER 4.1.2

 

Numele complet al proiectului: "Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice"

 

Programul: Planul Sectorial MADR