Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCURESTI

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE

Copyright © 2022 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

AmenajĂri, reabilitĂri Şi modernizĂri pentru sisteme de irigaŢii

            S-au elaborat studii şi proiecte pentru cca. 3 milioane ha, cea mai mare parte realizate în ultimii 25 ani, în perimetre de până la 200.000 ha fiecare, conţinând:

 

-           7.000 km canale cu debite până la 150 mc/s în secţiunile amonte;

-           50.000 km conducte subterane sub presiune pentru distribuirea apei de irigaţii prin aspersiune sau bivalentă;

-           300 staţii de pompare de bază şi repompare, dintre care mai mult de 30 cu debite de peste      50 mc/s;

-           mai mult de 3.000 staţii de pompare de punere sub presiune cu debite cuprinse între 200 şi 3.000 l/s şi presiuni de la 30-100 m.C.A. pentru irigarea prin aspersiune sau bivalentă;

-           70.000 ha orezării;

-           mai mult de 60.000 ha amenajate pentru distriibuirea apelor  uzate provenite din 96 complexe de creşterea porcilor.

 

            Aceste lucrări sunt exemplificate în mari sisteme de irigaţii, cum sunt:

 

            Sistemul CARASU, cu o suprafaţă amenajată pentru irigaţii de 214.442 ha, alimentat din canalul magistral Dunăre - Marea Neagră, prin două staţii de repompare, una cu un debit Q = 76 mc/s şi H = 20 m.C.A. (24,5 MW instalaţi) şi alta, cu un debit instalat Q = 75 mc/s şi H = 65 m.C.A.         (60 MW instalaţi).

            Sistemul MOSTIŞTEA, cu o suprafaţă amenajată pentru irigaţii de 200.000 ha, cu 5 trepte de pompare pe aducţiunea principală.

            Sistemul IALOMIŢA-CĂLMĂŢUI, 140.000 ha amenajate pentru irigaţii, având o staţie de pompare de bază cu un debit de pompare de 180 mc/s şi o staţie de repompare cu un debit                   Q = 135 mc/s şi H = 35 m.C.A.

            În perioada 1992 - 1994, s-a întocmit "Studiul pentru Irigaţii, Desecări şi Drenaje în România", elaborat de firma de consultanţă  BINNIE & PARTNERS (Marea Britanie) în asociere cu firmele HUNTING TECHNICAL SERVICES LTD. (Marea Britanie) şi I.N.C.D.I.F. „ISPIF”.

            În urma analizei făcute pe 104 sisteme de irigaţii s-a întocmit un studiu, asimilat ulterior cu un studiu de prefezabilitate, pentru un număr de 4 -5 sisteme, totalizând o suprafaţă de 1,36 milioane ha, considerate fiabile din punct de vedere tehnic, economic şi financiar, finalizat într-un program de investiţii pe 10 ani cu un plan detaliat pe 5 ani şi o tranşă prioritară pentru 2 ani. Pe lângă aspectele tehnice, studiul a abordat şi problemele instituţionale ale execuţiei, exploatării şi întreţinerii sistemelor de irigaţii şi desecări.

            Studiul a fost finalizat în noiembrie 1994, iar în ultimile 3 luni au fost pregătite propunerile tehnico-instituţionale şi evaluările financiare pentru înfiinţarea a 4 perimetre pilot cu rol demonstrativ. Studiul a fost avizat favorabil de R.A.I.F (actualmente SNIF), la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi în Comisia Interministerială.

 

            În  perioada 1994-1995, S.C. ISPIF-S.A. a elaborat, în colaborare cu J.I.C.A. (Japonia), un studiu de fezabilitate privind "Modernizarea sistemului de irigaţii Rugineşti-Pufeşti – jud. Vrancea''.

 

            În cursul anului 1997, I.N.C.D.I.F. „ISPIF” a elaborat o documentaţie privind  ''Proiectul Pilot pentru Reabilitarea Irigaţiilor", finanţat de către guvernul Japoniei şi administrat de către Banca Mondială. Sarcina dezvoltării acestui proiect a fost în grija unei echipe mixte formată în principal din specialiştii S.C. ISPIF-S.A., în colaborare cu Binnie, Black & Veatch şi Hunting Technical

Services Limited (Marea Britanie) şi cu Experco - ISPIF S.R.L., Iridex Group şi Binnie Black & Veatch România.

 

            În perioada 1999 - 2000, I.N.C.D.I.F. „ISPIF”. s-a implicat în realizarea proiectului "Reabilitarea irigaţiilor din Romania - Asistenţă tehnică pentru Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (AUAI)", împreună cu firma DHV (Olanda). Proiectul a beneficiat de o finanţare acordată de către Guvernul Olandei.

 

            Între anii 2001 - 2002 I.N.C.D.I.F. „ISPIF” a elaborat proiectul "Dezvoltarea Asociaţiilor de Utilizatori de Apă pentru Irigaţii şi Instruire" (lucrarea se continuă şi în prezent), împreună cu World YEARNING PTP, finantare USAID.

 

            De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au realizat, pentru proiectul care vizează realizarea Autostrăzii Bucureşti-Constanţa - pentru sectoarele Drajna - Feteşti, Feteşti - Cernavodă, devieri şi protejări reţele de irigaţii, fazele P.T. + C.S. + D.E., în colaborare cu Eurom Etudes S.A., proiect cu finanţare U.E, iar în perioada 2005- 2008 s-a realizat studiul “Irrigation Rehabilitation and Reform Project, Design of Main Irrigation Infrastructure of Sadova-Corabia and Nicoresti-Tecuci Schemes (40,000 and 10,000 ha respectively) cu finanţare de la Banca Mondială.

 

 

AmenajĂri de desecare-drenaj

            Au fost elaborate studii şi proiecte pentru mai mult de 3.000.000 amenajări de desecări cu reţele de canale deschise pentru evacuarea de ape de suprafaţă în sisteme de până la 20.000 ha fiecare, conţinând:

-           mai mult de 50 000 canale de desecare, de la marile canale colectoare până la canalele de ultim ordin;

-           peste 1 000 staţii de pompare, cu un debit total instalat mai mare de 700 mc/s, din care unele cu debite mai mari de 20 mc/s;

-           elaborare de studii şi proiecte pentru mai mult de 200 000 ha de drenaj subteran, totalizând o lungime de peste 84 000 km drenuri de ceramică şi PVC.

 

Dintre obiectivele cele mai importante menţionăm:

-           Valea Ier, judeţele Bihor şi Satu Mare                        75.454 ha

-           Canal colector mal drept, judeţul Bihor                      43.696 ha

-           Someş-Crasna, judeţul Satu Mare                   38.317 ha

-           Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila               70.411 ha

-           Gălăţui-Călăraşi, judeţul Călăraşi                   26.568 ha

 

                                                                                                                          

 

ConstrucŢii hidrotehnice, AlimentĂri cu apĂ  Şi canalizĂri

            Au fost elaborate documentaţii la toate fazele pentru construcţii hidrotehnice, staţii de pompare, inclusiv staţii de tratare a apei, reţele de distribuţie şi reţele de canalizare.

Dintre cele mai reprezentative lucrări menţionăm mai jos:

 

ConstrucŢii hidrotehnice:

-  construcţii hidrotehnice pentru consolidarea malurilor la peste 100 de staţii de pompare din  Dunăre;

- construcţii hidrotehnice pentru consolidarea majorităţii amplasamentelor staţiilor de pompare din Dunăre - canal aducţiune, bazine de aspiraţie şi de refulare, post transformare, etc. - dintre care, printre cele mai importante menţionăm:

            * SP Cama, jud. Giurgiu

            * SP Ostroveni, jud. Dolj

            * SPP2 Făcăieni km. 19, jud. Ialomiţa

            * SP Baital km. 50 + 750, jud. Brăila

            * SPA Pietrişu, jud. Teleorman

            * SPA Dunăre Olt Călmăţui, jud. Teleorman

precum si construcţii hidrotehnice pentru:

- protecţia digului incintei Insula Mare a Brăilei împotriva eroziunilor de mal în zona Salcia - Gradina pe braţul Măcin, jud. Brăila;

- reabilitarea digului Măcin-Zalău, jud. Tulcea;

- reabilitarea digului incintei Borcea de Jos;

- devierea si regularizarea pârâului Ilfov în zona haldei de zgură Udreşti Târgovişte;

- amenajarea râului Argeş  pentru apărarea contra inundaţiilor, irigaţii şi alte folosinţe;

- amenajarea râului Jijia  pentru apărarea contra inundaţiilor, irigaţii şi alte folosinţe;

- consolidarea sectorului de mal de pe braţul Borcea în zona SPE Borduşani şi SPP Borduşani;

- consolidări, rectificare traseu râul Barcău în zona satului Boghiz, comuna Nuşfalău;

- lucrări hidrotehnice pentru amenajare versant alunecat şi consolidare mal stâng râu Siret amonte de localitatea Blăgeşti - Paşcani, jud. Iaşi - ISPIF - Iaşi;

- lucrări de amenajare pentru combaterea dezastrelor şi limitarea efectelor acestora pe râul Miletin, în zona localităţilor Oneşti, Boroşoaia şi Plugari - ISPIF - Iaşi.

 

AlimentĂri cu apĂ  Şi  canalizĂri:

- PT + DE “Reabilitare retea de alimentare cu apa in satul HAIEU, de la BISERICA – BRUJAC”

- Alimentarea cu apa si canalizarea localitatii Snagov

- extindere reţea publică de canalizare în zona Bucureşti - Colentina Nord;

- extindere reţea publică de canalizare pe zona Bucureşti - Gara de Est;

- extindere reţea alimentare cu apă în zona Bucureşti - Fundeni;

- extinderi de reţele de canalizare pe 5 străzi din municipiul Bucureşti;

- extindere reţele de apă şi canalizare în Bucureşti, sector 2, pe 65 de străzi;

- extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă a municipiului Braşov - două staţii de pompare cu debite instalate de 3300 l/sec, respectiv 2330 l/sec (faza PT şi DE);

- alimentarea cu apă industrială a municipiului Bucureşti - două staţii de pompare cu debite instalate de 3000 l/sec - inclusiv instalaţiile de tratare a apei (ozonare, staţie de reactivi, decantare, clorinare etc.) şi modernizarea reţelei de alimentare de cca 90 km (faza SF);

- captarea şi aducţiunea apei pentru alimentarea cu apă a oraşului Dorohoi - un front de captare de      50 puţuri, staţie de tratare de 250 l/sec şi conducte de alimentare de cca 22 km;

- automatizare şi dispecerizare sistem de alimentare cu apă din Poiana Braşov;

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru canalizarea apelor menajere şi pluviale din localităţile Lăpuşel şi Bozânţa Mică, Comuna Recea, jud. Maramureş

- alimentare cu apă în com. Măldăieni, jud. Teleorman;

- alimentare cu apă a comunelor Lanurile, Movila Verde, Tortomani;

- disponibilizarea apei potabile în procesele tehnologice folosind apa cu calităţi îmbunătăţite;

- extinderea sistemului şi creşterea siguranţei în exploatare;

- aducţiune apă de la Izvorul Stâna de Vale la complexele Sudrigiu şi Rieni, jud. Bihor;

- alimentare cu apă, colectoare de canalizare pentru localităţi urbane şi rurale în jud. Sălaj.

 

AmenajĂri piscicole           

            I.N.C.D.I.F. „ISPIF” elaborează studii, proiecte şi asigură asistenţa tehnică la realizarea acestora pentru:

-           pepiniere piscicole;

-           crescătorii piscicole;

-           iazuri piscicole;

-           staţii de incubaţie;

-           amenajări pentru exploatarea piscicolă a acumulărilor complexe.

            În cadrul societăţii au fost elaborate proiecte pentru 203 amenajări piscicole, pepiniere, crescătorii, iazuri  în suprafaţă de 61.508 ha.

Proiectele de amenajări piscicole conţin pe lângă execuţia bazinelor de diverse tipuri şi mărimi în funcţie de necesităţile tehnologice, instalaţii de alimentare şi evacuare a apei din bazine, construcţii de exploatare, alimentare cu apă şi canalizare a construcţiilor de exploatare, staţii de pompare, etc.

            Dintre cele mai importante menţionăm:

-           Jirlău-Viişani, judeţul Brăila                                        1.300 ha

-           Vlădeni, judeţul Iaşi                                                   1.102 ha

-           Bistreţ, judeţul Dolj                                                    2.050 ha

-           Suhaia, judeţul Teleorman                                          1.094 ha

-           Cârja, judeţul Vaslui                                                       545 ha

-           Popina, judeţul Tulcea (Delta Dunării)                                     2.100 ha

-           Crapina - Piatra Călcată, judeţul Tulcea                                   2.500 ha

-           Livada, jud. Satu Mare                                                                300 ha

 

AutomatizĂri, dispecerizĂri Şi debitmetrie În sistemele de ÎmbunĂtĂŢiri funciare Şi de alimentĂri cu apĂ orĂŞeneŞti Şi comunale

            I.N.C.D.I.F. „ISPIF” a elaborat o serie de documentaţii pentru automatizări şi dispecerizări în sistemele de îmbunătăţiri funciare, dintre care amintim:

- automatizare de staţii de pompare şi punere sub presiune cu utilizarea unei pompe cu turaţie variabilă cu echipament de acţionare prin invertor de curent pentru motor asincron de 100 kW in sistemul de irigaţii Sadova-Corabia, jud. Dolj;

- automatizarea şi dispecerizarea frontului de puţuri Hărman-Prejmer, jud. Braşov;

- automatizarea şi dispecerizarea sistemului de alimentare cu apă a municipiului Braşov;

- automatizarea şi dispecerizarea frontului de puţuri Sânpetru, jud. Braşov;

- automatizarea şi dispecerizarea sistemului de irigaţii Sîmnic, jud. Dolj;

- automatizarea şi dispecerizarea sistemului de irigaţii Mostiştea I, jud. Călăraşi;

- automatizarea şi dispecerizarea sistemului de irigaţii Brateşul de Jos, jud. Călăraşi;

- automatizarea şi dispecerizarea sistemului de irigaţii Calafat-Băileşti, jud. Dolj .

În cadrul proiectelor de modernizare a unor staţii de pompare importante pentru irigaţii şi desecări,      s-au prevăzut lucrări de debitmetrie, după cum urmează :

- reabilitarea prizei de apă SPR Titcov – Sistem de irigaţii Insula Mare a Brăilei, jud. Brăila ;

- reabilitarea prizei de apă SPR Maicanu– Sistem de irigaţii Insula Mare a Brăilei, jud. Brăila ;

- modernizarea staţiei de pompare SP km. 161 – Sistemul de desecare Măcin -23 August, jud. Tulcea ;

- modernizareasistemului de desecare I mal drept Teuz, staţia de pompare SP Frunziş, jud. Arad ;

- modernizare SPA plutitoare Cama, jud. Giurgiu.

 

 

ModernizĂri de drumuri Şi poduri

            S-au întocmit proiecte la faza "Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate" pentru unele drumuri judeţene din judeţul Sălaj, precum DJ 191 D şi DJ 109 E.

 Cu această ocazie s-au modernizat şi podeţele existente pe zonele de drum reamenajat.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” a elaborat la toate fazele lucrări similare privind autostrăzile:

            - Bucureşti - Piteşti;

            - Bucureşti - Cernavodă - Constanţa;

            - Breteaua ocolitoare a Municipiului Bucureşti;

            - Reabilitare Dj 22 A Bucureşti - Urziceni - Giurgiu.

            De asemenea, s-au întocmit lucrări de refacere şi modernizare a reţelelor de drumuri cuprinse în perimetrele afectate de lucrări de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din următoarele zone din Bucureşti:

            - Colentina Nord

            - Gara de Est

            - Fundeni

În anul 1996 s-a întocmit DE - ul referitor la ''Modernizarea drumului Valea Fiarelor - Şotrile''.

În anul 1998 s-a întocmit DE - ul referitor la supratraversarea râului Buzău - lucrări de protecţie şi consolidare a pilelor estacadei.

 

 

Dezvoltare ruralĂ

            Dezvoltarea rurală este reprezentată prin lucrări de amenajare şi sistematizare a terenurilor agricole şi construibile, amenajări de ferme, alimentări cu apă, canalizări, drumuri tehnologice, lucrări de protecţia mediului, studii şi analize de impact.

Între anii 1997 -1998 s-au întocmit planuri urbanistice generale pentru o serie de localităţi dintre care amintim:

- PUG pentru comuna Şotrile, jud. Prahova;

- PUG pentru comuna Vidra, jud. Ilfov.

 

 

 

 

 

ProtecŢia mediului

Conform necesităţilor privind prevenirea şi combaterea poluării mediului în agricultură şi în industria alimentară, s-a creat o secţie pentru utilizarea apelor uzate provenind din complexele de creştere a animalelor.

Au fost iniţiate cercetări şi experimentări multidisciplinare asupra tehnologiilor de epurare a apelor uzate şi de valorificare superioară a potenţialului energetic al dejecţiilor.

În acelaşi timp, I.N.C.D.I.F. „ISPIF” a abordat şi problemele de poluare şi de prevenire a efectelor acesteia, cauzate de apa salină şi de petrol în activitatea de extracţie petroliferă ce se derulează în Câmpia de Vest, Câmpia Română şi în zona subcarpatică a Podişului Moldovei.

Simultan cu activitatea din zona de extracţie petroliferă, studiile s-au extins şi în alte domenii: rafinării de petrol, transportul carburanţilor, combinate petrochimice, combinate de celuloză şi hârtie, industria extractivă şi metalurgică, inclusiv valorificarea haldelor de steril.

În concordanţă cu importanţa politicii de protecţia mediului şi reglementările recente din domeniu, adoptate la standardele internaţionale (Legea mediului, Procedurile de reglementare a activităţii economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, etc.), în institut s-au elaborat documentaţii sau părţi din documentaţii care au la bază obiectivele şi normele de conţinut pentru studiile de impact. În acest sens, din anul 1995 funcţionează secţia ''Protecţia mediului în agricultură ''.

Experienţa îndelungată în studii şi proiecte pentru amenajări de îmbunătăţiri funciare şi conexe acestora, cât şi bazele de date existente, permit abordarea unor studii de impact globale, dar în special impactul asupra apelor, solului şi subsolului, peisajului şi a mediului uman.

De asemenea, numărul mare de specialişti, diversitatea domeniilor de competenţă a acestora şi experienţa în proiectare permit elaborarea unor măsuri de eliminare, reducere sau compensare a impactului.

S-au abordat documentaţii de prevenire şi înlăturare a efectelor poluării cu apă salină şi petrol în exploatările petroliere, ca de exemplu: "Studii şi proiecte privind combaterea fenomenului de poluare a terenurilor şi văilor poluate cu apă sărată şi ţiţei de pe teritoriul de activitate al Schelei Petroliere Ciureşti, jud. Olt, perimetrul Icoana şi Bădeşti ".

Lucrări asemănătoare s-au elaborat si pentru Schelele Petroliere Găeşti şi Videle.

Au fost iniţiate cercetări şi experimentări multidisciplinare asupra tehnologiilor de epurare şi valorificare a apelor  uzate provenite de la complexele de porci.

S-au realizat documentaţii care reduc sau înlătură efectele poluante ale apelor uzate, ca de exemplu:

"Reamenajarea şi extinderea câmpului experimental pentru folosirea apelor uzate pe terenurile deţinute de SC ROMSUINTEST SA Periş".

Încă din anul 1992 s-a elaborat documentaţia "Impactul de mediu al unei magazii de pesticide în zona localităţii Panciu, din judeţul Vrancea", în scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru Inspectoratul de Protecţia Plantelor Vrancea.

I.N.C.D.I.F. „ISPIF” este autorizat de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului să elaboreze documentaţii tehnice pentru Studii de Impact  şi Bilanţuri de Mediu.

 

 

AmenajĂri pentru combaterea eroziunii solului

            S-au întocmit studii şi proiecte şi s-a asigurat asistenţa tehnică pentru realizarea acestora, pe o suprafaţă de 2.200.000 ha. Aceste lucrări au fost întocmite în principal în ultimii 20 ani şi constau din:

-           amenajări de terase pentru înfiinţare de plantaţii de viţă de vie şi livezi;

-           lucrări de amenajări antierozionale pe terenurile arabile;

-           amenajări şi ameliorări de păşuni, inclusiv alimentarea lor cu apă;

-           apărarea obiectivelor sociale şi economice împotriva alunecărilor de teren;

-           amenajări de ravene şi reconstrucţii de văi, baraje pentru alimentări cu apă în zootehnie şi în vii şi livezi;

-           drumuri agricole cu construcţii de artă aferente.

            Dintre cele mai reprezentative lucrări menţionăm:

-           CES în Bazinul hidrografic Lechinţa, jud. Bistriţa     10.000 ha

-           CES în Bazinul hidrografic Buda, jud. Vaslui                          5.000 ha

-           CES în Bazinul hidrografic Agrij, jud. Sălaj              15.000 ha

-           CES în Bazinul hidrografic Bălăneasca, jud.Buzău   10.000 ha

-           CES în Bazinul hidrografic Comlod, jud. Mureş       12.000 ha

-           CES în Bazinul hidrografic Topolog, jud. Argeş          7.000 ha